การพนันออนไลน์และแบบไม่ออนไลน์ มีอะไรบ้าง

หลายคนที่ไม่เคยเล่นการพนันคงสงสัยว่า ในโลกนี้มีการพนันประเภทใดอยู่บ้างและกี่ชนิด ดังนั้น บทความนี้ จึงเป็นบทความที่รวบรวมเอา ทั้งประเภทและชนิดของแอลกอฮอล์มารวมกันไว้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ มาศึกษากัน

ประเภท ชนิดการพนัน

โดยการพนัน ที่บัญญัติไว้ ตามพระราชบัญญัติการพนัน ในปีพุทธศักราช 2478 สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1. ประเภทตามบัญชี ก.

ซึ่งการพนันอันระบุไว้ตามบัญชี ก.นั้น  ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน ในปีพุทธศักราช 2478 หรือในการเล่น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือ การเล่นอันร้ายแรงอื่นใด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทำการออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ โดยปัจจุบันนี้ มีการพนันตามบัญชี ก. มีทั้งสิ้น 28 ชนิด อันได้แก่

 

 1. หวย ก. ข.
 2. โปกำ
 3. โปปั่น
 4. ถั่ว
 5. แปดเก้า
 6. จับยี่กี
 7. เบี้ยโบก หรือคู่คี่ หรืออีโจ้ง
 8. ไพ่สามใบ
 9. ต่อแต้ม
 10. ไม้สามอัน
 11. กำตัด
 12. ช้างงา หรือป๊อก
 13. ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำปลาแดง หรืออีดำอีแดง
 14. อีโปงครอบ
 15. ไม้หมุน หรือล้อหมุนทุกๆ อย่าง
 16. หัวโตหรือทายภาพ

และนอกจากนี้ยังมีการเล่นซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เอามีดหรือหนามผูก หรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนกัน หรือ ต่อสู้กัน หรือสุมไฟบนหลังเต่าแล้วให้วิ่งแข่งกัน หรือไม่ก็การเล่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ โดยมีลักษณะคล้ายกับที่ว่ามานี้

 1. บิลเลียดรู หรือตีผี
 2. ขลุกขลิก
 3. โยนจิ่ม
 4. สี่เหงาลัก
 5. น้ำเต้าทุกๆ อย่าง
 6. ไฮโลว์
 7. อีโปงซัด
 8. อีก้อย
 9. ปั่นแปะ
 10. สล๊อทแมชีน
 11. บาการา

 

ซึ่งประเภทการพนันตามที่กล่าวมานั้น เป็นการพนันที่ห้ามขาด และ มิให้มีการอนุญาตจัดให้มีการเล่น แต่ถ้าหากรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะมีการอนุญาต ภายใต้การบังคับเงื่อนไขใดๆ  ให้มีการเล่นชนิดใดก็ตามได้ ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกามาเพื่อยืนยัน

 

 1. ประเภทตามบัญชี ข.

การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ไม่ว่าจะเป็น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ นอกจากที่กล่าวไว้ในหมายเลข 17 แห่งบัญชี ก.

 1. วิ่งวัวคน
 2. ชกมวย มวยปล้ำ
 3. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
 4. ตกเบ็ด
 5. ชี้รูป
 6. โยนห่วง
 7. ยิงเป้า
 8. โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ
 9. จับสลากโดยวิธีใดๆ
 10. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ
 11. เต๋าข้ามด่าน
 12. หมากแกว
 13. หมากหัวแดง
 14. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
 15. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 16. บิงโก
 17. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 18. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 19. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศสยามแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
 20. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ
 21. ดวด
 22. บิลเลียด
 23. ข้องอ้อย
 24. สะบ้าทอย
 25. สะบ้าชุด
 26. ฟุตบอลโต๊ะ
 27. ประเภทอื่น

อันได้แก่ การพนันที่นอกเหนือจากการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ซึ่งมิได้ระบุชื่อ หรือ วิธีการเล่นไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน ในปีพุทธศักราช 2478 และไม่ได้มีลักษณะคล้ายกับการพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. การพนันตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะขออนุญาตให้เล่นได้ ก็ต่อเมื่อมีกฎกระทรวงระบุชื่อ และ เงื่อนไขไว้แล้ว หากยังไม่มีกฎกระทรวงที่ระบุชื่อและเงื่อนไขเอาไว้ก็ไม่อนุญาตให้เล่นได้

ทีมา : คาสิโนฟรีเงิน